top of page

การศึกษาชี้ "ดื่มกาแฟ" อาจช่วยให้อายุยืนขึ้น


นักวิจัยรวบรวมข้อมูลจากชาวอังกฤษราว 500,000 คน เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี พบว่า ผู้ที่ชอบดื่มกาแฟมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตต่ำกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟ

ผลของกาแฟต่อการมีอายุยืนยาวขึ้นนั้น พบในผู้ดื่มกาแฟทั้งแบบสำเร็จรูป กาแฟสด หรือกาแฟที่สกัดสารคาเฟอีน

การศึกษาครั้งนี้นับว่าเป็นการศึกษาใหญ่ชิ้นแรก ที่แนะประโยชน์ของการดื่มกาแฟ แม้แต่ในผู้ที่มีความบกพร่องด้านพันธุกรรมที่มีผลต่อการนำคาเฟอีนไปใช้ในร่างกาย

จากการเฝ้าติดตามดูผู้ร่วมการศึกษาวิจัยเป็นระยะเวลา 10 ปี พบว่าโดยรวมแล้ว ผู้ดื่มกาแฟมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตน้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟ 10-15 เปอร์เซนต์ และผลแตกต่างจากปริมาณกาแฟที่ดื่ม และความแตกต่างทางพันธุกรรมนั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม คุณ Alice Lichtenstein ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแห่งมหาวิทยาลัย Tufts University ซึ่งไม่ได้มีส่วนกับการศึกษาในครั้งนี้ กล่าวว่า ผลการศึกษานี้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า กาแฟจะเปรียบเสมือนยาอายุวัฒนะ หรือควรจะเป็นสาเหตุให้คนหันมาดื่มกาแฟกันหรือไม่ แต่ผลการศึกษานี้ก็ช่วยสนับสนุนการศึกษาครั้งก่อน และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟอีกด้วย

ขอขอบคุณ

ภาพ :iStock

ข้อมูล : www.sanook.com


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
bottom of page